45

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie

NAZWA ZADANIA: Docieplenie budynku filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakrzowie INWESTOR: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie ZAKRES PRAC: demontaż i montaż odgromów, demontaż i montaż rynien i rur spustowych oraz innych urządzeń znajdujących się na elewacji, wymiana parapetów, wymiana obróbek blacharskich, roboty dachowe, roboty murarskie, naprawa i podniesienie kominów na wymaganą wysokość…

Szczegóły
1370856269163

Gimnazjum nr 1 przy ul. Ociosowej 3 w Polkowicach

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja elewacji Gimnazjum nr 1 w Polkowicach INWESTOR: Urząd Gminy Polkowice ZAKRES PRAC: demontaż obróbek blacharskich: okapów, podokienników, dylatacji, murków ogniowych i ponowny ich montaż, demontaż i ponowny montaż rur spustowych, rozebranie części nawierzchni tarasów i opasek wokół budynku, przebudowa osłon okiennych piwnicznych, wykonanie robót ziemnych dla ocieplenia ścian piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku…

Szczegóły
18

Opolskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Wyzwolenia 11 w Korfantowie

NAZWA ZADANIA: „Termomodernizacja budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny bramnej wraz z konserwacją elewacji” INWESTOR: Opolskie Centrum Rehabilitacji ZAKRES PRAC: Budynek – Zamek: roboty budowlane związane z naprawą cokołu budynku, odnowienie elewacji budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, roboty związane z naprawą detali architektonicznych znajdujących się na elewacji zamku, wykonanie…

Szczegóły
pasaz_na_krzywoustego_1

Pasaż handlowy przy ul. Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: "Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu wraz z wykonaniem pasażu handlowego" INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław ZAKRES WYKONANYCH PRAC: rozbiórka komórek; remont i modernizacja istniejących obiektów na lokale usługowe; wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu; wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych i placów; nasadzenie drzew i krzewów. Szczegóły
14

Remont schodów przy Komendzie Wojewódzkiej w Opolu

NAZWA ZADANIA: "Remont schodów i nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem głównym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu" INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ZAKRES PRAC: Remont zewnętrznych schodów w strefie wejściowej: wykonanie nowych konstrukcji wsporczych schodów z zastosowaniem nowych stopni granitowych, Remont nawierzchni pieszej z nowej kostki brukowej granitowej i bazaltowej na stropie pod… Szczegóły