02

Podwórze przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Chrobrego, Św. Wincentego, Trzebnickiej, Jagiellończyka we Wrocławiu. INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu ZAKRES PRAC:  roboty ziemne i rozbiórkowe, niwelacja terenu, odwodnienie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji, wykonanie chodników i placów z nawierzchniami, wykonanie oświetlenia, budowa osłon śmietnikowych, terenów rekreacyjnych  z placem zabaw, nasadzenie zieleni wraz z… Szczegóły
1371649766921

Teren przy budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku

NAZWA ZADANIA: Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku. INWESTOR: SĄD REJONOWY W OPOLU ZAKRES PRAC: wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową wraz z podbudową konstrukcyjną wykonanie cokołu ogrodzenia z bloków granitowych tynkowanie cokołu tynkiem żywicznym piaskowanie i malowanie słupków i przęseł ogrodzenia…

Szczegóły
i

Zagospodarowanie przy ulicy Gajowickiej – Kruczej – Żelaznej we Wroclawiu

NAZWA ZADANIA: "Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Gajowckiej - Kruczej - Żelaznej we Wrocławiu" INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław. ZAKRES PRAC: roboty ziemne, rozbiórkowe i nawierzchniowe, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu, wykonanie drogi, ciągów pieszych, placów zabaw, osłony śmietnikowej na gabaryty, roboty z zakresu małej architektury, nasadzenie zieleni (wraz… Szczegóły