02

Podwórze przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Chrobrego, Św. Wincentego, Trzebnickiej, Jagiellończyka we Wrocławiu. INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu ZAKRES PRAC:  roboty ziemne i rozbiórkowe, niwelacja terenu, odwodnienie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji, wykonanie chodników i placów z nawierzchniami, wykonanie oświetlenia, budowa osłon śmietnikowych, terenów rekreacyjnych  z placem zabaw, nasadzenie zieleni wraz z… Szczegóły
41

Sala wiejska w Krzanowicach

"Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Krzanowicach w gminie Dobrzeń Wielki" INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza boiska sportowego wykonanie instalacji C.O., grzewczej, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplenie… Szczegóły
DSC_2172n

Przebudowa drogi ul. Brahmsa oraz ul. Schuberta we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: "Przebudowa drogi ul. Johannesa Brahmsa oraz ul. Franza Petera Schuberta we Wrocławiu na odcinku od ul. J. Brahmsa do ul. A. Vivaldiego w podziale na zadania" INWESTOR: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ZAKRES PRAC - ul. J. Brahmsa: budowa drogi (ciągu pieszo – jezdnego) o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem betonowym, budowa placu do… Szczegóły
muzeum_w_namyslowie_1

Izba Regionalna przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie

NAZWA ZADANIA: Rewitalizacja budynku dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Regionalną przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie. INWESTOR: Gmina Namysłów ZAKRES PRAC: 1. Roboty budowlane konstrukcyjne: wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu, wzmocnienie konstrukcji stropów, częściowa wymiana drewnianych elementów konstrukcji ryglowej ścian wraz z wymianą zniszczonych elementów drewnianych, wykonanie kotwienia ścian oraz sklamrowanie spękań ścian wraz z wykonaniem iniekcji… Szczegóły
1390550210255

Budynek A CeTA we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: „Remont i docieplenie elewacji budynku A CeTA wraz z przejazdem” INWESTOR: Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu ZAKRES PRAC: Prace budowlane i remontowe: odkopanie murów fundamentów, docieplenie ich styropianem twardym gr. 8 cm wykonanie izolacji przeciwwodnej, zszycie spekanych fragmentów muru i gzymsów, skucie odspojonego tynku, wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr. 12 cm oraz spodniej powierzchni…

Szczegóły
1370860127243

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

NAZWA ZADANIA: Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3 INWESTOR: Skarb Państwa, w imieniu którego działał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu ZAKRES PRAC: Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie renowacji tynków elewacji wraz z kolorystyką i termomodernizacją budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

Szczegóły
1370867269482

Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu INWESTOR: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ZAKRES WYKONANYCH PRAC: Zadanie 1 – remont i przebudowa łącznika rozbiórka elementów istniejącego zadaszenia łącznika, demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej i trapezowej, rozbiórka pokrycia z papy i deskowania, rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, koszy…

Szczegóły
1371649766921

Teren przy budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku

NAZWA ZADANIA: Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku. INWESTOR: SĄD REJONOWY W OPOLU ZAKRES PRAC: wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową wraz z podbudową konstrukcyjną wykonanie cokołu ogrodzenia z bloków granitowych tynkowanie cokołu tynkiem żywicznym piaskowanie i malowanie słupków i przęseł ogrodzenia…

Szczegóły