1371649148659

Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych przy ul. Sądowej 2 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku administracyjnego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu INWESTOR: Areszt Śledczy w Opolu ZAKRES PRAC: skucie starych tynków wzmocnienie konstrukcji murowanych ścian termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem termoizolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej wymiana parapetów zewnętrznych wymiana stolarki okiennej i krat okiennych wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie daszku nad…

Szczegóły
137578946768

Przychodnia MSWiA przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja dziedzińca przychodni MSW w Opolu INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ MSW W OPOLU ZAKRES WYKONANYCH PRAC: termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem wykonanie obróbek blacharskich wymiana krat okiennych wymiana konstrukcji nośnej płyt balkonowych wymiana stalowych schodów zewnętrznych renowacja balustrad rozbiórka górnej części komina wymurowanie komina do pierwotnej wysokości wraz z wykonaniem czapy żelbetowej

Szczegóły
1388138881262

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pokoju

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pokoju INWESTOR: Gmina Pokój ZAKRES PRAC: wykonanie dachu wentylowanego odwodnienie dachu termoizolacja z granulatu z wełny mineralnej wykonanie pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem montaż parapetów okładziny z płytek ceramicznych remont kominów wykonanie instalacji odgromowej

Szczegóły
39

Szpital MSWiA przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Szpitala MSWiA w Opolu przy ulicy Krakowskiej 44 w Opolu. INWESTOR: SPZOZ MSWiA w OPOLU ZAKRES PRAC: skucie okładziny ceramicznej na elewacji termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem termoizolacja stropodachu włóknem celulozowym termoizolacja dachu nadbudówki styropianem pokrycie dachów papą termozgrzewalną wykonanie obróbek blacharskich wymiana balustrad wymiana instalacji odgromowej

Szczegóły
45

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie

NAZWA ZADANIA: Docieplenie budynku filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakrzowie INWESTOR: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie ZAKRES PRAC: demontaż i montaż odgromów, demontaż i montaż rynien i rur spustowych oraz innych urządzeń znajdujących się na elewacji, wymiana parapetów, wymiana obróbek blacharskich, roboty dachowe, roboty murarskie, naprawa i podniesienie kominów na wymaganą wysokość…

Szczegóły
1370856269163

Gimnazjum nr 1 przy ul. Ociosowej 3 w Polkowicach

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja elewacji Gimnazjum nr 1 w Polkowicach INWESTOR: Urząd Gminy Polkowice ZAKRES PRAC: demontaż obróbek blacharskich: okapów, podokienników, dylatacji, murków ogniowych i ponowny ich montaż, demontaż i ponowny montaż rur spustowych, rozebranie części nawierzchni tarasów i opasek wokół budynku, przebudowa osłon okiennych piwnicznych, wykonanie robót ziemnych dla ocieplenia ścian piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku…

Szczegóły
18

Opolskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Wyzwolenia 11 w Korfantowie

NAZWA ZADANIA: „Termomodernizacja budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny bramnej wraz z konserwacją elewacji” INWESTOR: Opolskie Centrum Rehabilitacji ZAKRES PRAC: Budynek – Zamek: roboty budowlane związane z naprawą cokołu budynku, odnowienie elewacji budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, roboty związane z naprawą detali architektonicznych znajdujących się na elewacji zamku, wykonanie…

Szczegóły
pasaz_na_krzywoustego_1

Pasaż handlowy przy ul. Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: "Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu wraz z wykonaniem pasażu handlowego" INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław ZAKRES WYKONANYCH PRAC: rozbiórka komórek; remont i modernizacja istniejących obiektów na lokale usługowe; wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu; wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych i placów; nasadzenie drzew i krzewów. Szczegóły