„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Mała Panew – przystanie kajakowe w Ozimku i Krasiejowie”

INWESTOR: Gmina Ozimek

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC:

  • Pierwsza przystań w Ozimku na terenie Parku Hutnika, wraz z budową pawilonu – deszczochronu,
  • Druga przystań w Krasiejowie w pobliżu jazu „Czarny Dół”, wraz z budową pawilonu – deszczochronu z kuchnią turystyczną,
  • Trzecia przystań w Krasiejowie – przeszkoda

Wykonanie zagospodarowania terenu wokół pawilonu wraz z towarzyszącymi jej elementami małej architektury (stojaki na kajaki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, krąg ogniska, stoły z ławami)