„Zagospodarowanie wnętrza  pasażu prowadzącego od ul. Św. Antoniego 8 do Synagogi „Pod Białym Bocianem” we Wrocławiu”

INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC:

  • niwelacja i odwodnienie terenu,
  • remont nawierzchni z płyt i kostki granitowej,
  • prace elewacyjne,
  • wykonanie oświetlenia,
  • rekultywacja zieleni,