NAZWA ZADANIA: Docieplenie budynku filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakrzowie

INWESTOR: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie

ZAKRES PRAC:

  • demontaż i montaż odgromów,
  • demontaż i montaż rynien i rur spustowych oraz innych urządzeń znajdujących się na elewacji,
  • wymiana parapetów,
  • wymiana obróbek blacharskich,
  • roboty dachowe,
  • roboty murarskie,
  • naprawa i podniesienie kominów na wymaganą wysokość oraz murków attykowych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie pomiarów elektrycznych sprawdzających na nowo zamontowanych odgromach,
  • roboty malarskie.