NAZWA ZADANIA: Rewitalizacja budynku dawnej szkoły ewangelickiej na Izbę Regionalną przy ul. Szkolnej 2 w Namysłowie.

INWESTOR: Gmina Namysłów

ZAKRES PRAC:

1. Roboty budowlane konstrukcyjne:

 • wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu,
 • wzmocnienie konstrukcji stropów,
 • częściowa wymiana drewnianych elementów konstrukcji ryglowej ścian wraz z wymianą zniszczonych elementów drewnianych,
 • wykonanie kotwienia ścian oraz sklamrowanie spękań ścian wraz z wykonaniem iniekcji zaprawą trasową i żywicami epoksydowymi,
 • częściowa wymiana murów wewnętrznych i zewnętrznych przyziemia,
 • częściowa wymiana fundamentów i ścian fundamentowych,
 • wymiana ceramicznego wypełnienia konstrukcji ryglowej,
 • wymiana uszkodzonych i porażonych elementów drewnianych.

2. Roboty budowlane wykończeniowe:

 • wymiana tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wymiana podłóg i posadzek,
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • wymiana obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej murów fundamentowych i przyziemia,
 • oczyszczenie, dezynfekcja i impregnacja elementów drewnianych środkami owado i grzybobójczymi oraz zabezpieczającym przeciwpożarowo,
 • wykonanie izolacji termicznej,
 • remont schodów wewnętrznych z wymianą stopnic drewnianych oraz wykonanie nowych schodów jednobiegowych ciesielskich na poddasze,
 • roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne,

3. Roboty instalacyjne:

 • demontaż istniejących instalacji,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu elektrycznego,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem osprzętu sanitarnego,
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem osprzętu (od węzła ciepłowniczego – w budynku),
 • wykonanie instalacji telefonicznej,
 • wykonanie instalacji zasilania komputerów,
 • wykonanie instalacji sygnalizacji p. pożarowej,
 • wykonanie instalacji p. włamaniowej,

4. Zagospodarowanie terenu:

 • rozbiórka budynków gospodarczych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki granitowej