NAZWA ZADANIA: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 3 w Świętej Katarzynie”

INWESTOR: Gmina Siechnice

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC:

  • rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola, obejmująca prace naprawcze oraz powiększenie zrealizowanej dotychczas bryły budynku,
  • budowa instalacji wewnętrznych,
  • budowa wszystkich elementów zagospodarowania terenu,
  • dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej.
  • budowa przyłącza wodociągowego,