NAZWA ZADANIA: „Remont i docieplenie elewacji budynku A CeTA wraz z przejazdem”

INWESTOR: Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

ZAKRES PRAC:

Prace budowlane i remontowe:

 • odkopanie murów fundamentów, docieplenie ich styropianem twardym gr. 8 cm
 • wykonanie izolacji przeciwwodnej,
 • zszycie spekanych fragmentów muru i gzymsów,
 • skucie odspojonego tynku,
 • wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr. 12 cm oraz spodniej powierzchni gzymsów styropianem gr. 5 cm,
 • wykonanie tynków mineralnych,
 • montaż nowych okien PVC i drzwi zewnetrznych PVC. Górne okna na klatkach
 • schodowych systemowe z funkcją oddymiania,
 • montaż wewnętrznych barierek ochronnych aluminiowych z funkcją ich otwierania dla okien o poziomie posadowienia +0,02 m,
 • poszerzenie i wzmocnienie otworów bram wjazdowych elewacji wschodniej i zachodniej poprzez wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej nadproża oraz wzmocnienie naroży,
 • montaż nowych bram wjazdowych segmentowych z napędem elektrycznym z drzwiami ewakuacyjnymi i nadświetlem, z profili aluminiowych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • przebudowa nawierzchni przed bramami, umożliwiająca bezprogowe wejście,
 • wykonanie w części elewacji zachodniej opaski żwirowej z krawężnikiem oraz w części wschodniej i północnej podniesienie i ukształtowanie skosu wylewki asfaltowej,
 • remont schodów elewacji północnej z dodaniem dodatkowego biegu, ułożenie posadzki z kafli gresowych, montaż zagłebionych wycieraczek z odprowadzeniem wody
 • montaż balustrad i pochwytów,
 • montaż systemowego zadaszenia szklanego nad dwoma wejściami na północnej elewacji,
 • montaż rur spustowych, z ich odsunięciem od elewacji,
 • montaż piorunochronów, oświetlenia zewnętrznego, osłon metalowych w części klimatyzatorni, uchwytów na flagi.