NAZWA ZADANIA: „Remont schodów i nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem głównym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu”

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

ZAKRES PRAC:

 • Remont zewnętrznych schodów w strefie wejściowej:
  • wykonanie nowych konstrukcji wsporczych schodów z zastosowaniem nowych stopni granitowych,
 • Remont nawierzchni pieszej z nowej kostki brukowej granitowej i bazaltowej na stropie pod arkadami:
  • wykonanie systemowej wycieraczki rolowanej,
  • wymiana progu drzwi wejściowych na granitowy.
 • Remont nawierzchni pieszej:
  • wykonanie nawierzchni z nowej kostki granitowej
 • Remont nawierzchni pieszo-jezdnej i nawierzchni wjazdu:
  • wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej z przełożonej kostki granitowej i bazaltowej,
  • wykonanie nawierzchni wjazdu z nowej kostki granitowej.
 • Remont cokołów z bloków kamiennych, granitowych:
  • przełożenie cokołów na nowych ławach fundamentowych,
  • naprawa spoin pomiędzy blokami.
 • Remont ścian wewnętrznych pomieszczeń pod arkadami:
  • wykonanie nowych systemowych tynków renowacyjnych oraz dyfuzyjnych powłok malarskich.
 • Remont fragmentu instalacji odgromowej.
 • Remont fragmentów kanalizacji deszczowej.
 • Odtworzenie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia pod arkadami.