NAZWA ZADANIA: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ulicy Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

INWESTOR: Gmina Wrocław – Zarząd Zasobu Komunalnego

ZAKRES PRAC:

  • zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza),
  • naprawa spękanych ścian na elewacji od strony podwórza,
  • wymiana uszkodzonych nadproży na klatce schodowej,
  • naprawa uszkodzonych spoczników na klatce schodowej,
  • wymiana stolarki okiennej od strony podwórza,
  • wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza,
  • wykonanie nowych tynków na elewacji i na klatce schodowej,
  • wykonanie ocieplenia elewacji od strony podwórza,
  • wykonanie zadaszenia świetlika nad klatką schodową oraz nad wejściem do budynku od strony podwórza.