NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu

INWESTOR: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich

ZAKRES WYKONANYCH PRAC:

Zadanie 1 – remont i przebudowa łącznika

 • rozbiórka elementów istniejącego zadaszenia łącznika,
 • demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej i trapezowej,
 • rozbiórka pokrycia z papy i deskowania,
 • rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, koszy z blachy stalowej ocynkowanej,
 • rozbiórka gzymsu ceglanego wraz z obudową zewnętrzną rygli żelbetowych,
 • rozbiórka obudowy zewnętrznej z listew drewnianych szczytu,
 • rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego kasetonowego z blachy stalowej malowanej,
 • rozbiórka balustrady wewnętrznej z listew drewnianych na pomostach łącznika na 1 piętrze łączących segmenty,
 • montaż nowego przekrycia holu i łączników,
 • wykonanie obudowy pożarowej wiązarów,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia, sterowania oknami przewietrzającymi oraz rozdzielnicy,
 • odtworzenie wszystkich istniejących instalacji teletechnicznych oraz instalacji elektrycznych w holu, nie podlegających przebudowie,
 • montaż nowego sufitu podwieszonego,
 • obróbki blacharskie i rynny,
 • wykonanie balustrad dwóch pomostów łączących segmenty na poziomie 1 piętra wewnątrz łącznika z siatki plecionej mocowanej w profilach systemowych

Zadanie 2:
a) Roboty budowlane i elektryczne remontu i przebudowy łącznika:

 • rozbiórka elementu istniejącego zadaszenia łącznika, w szczególności: demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej i trapezowej, rozbiórka pokrycia z papy i deskowania, rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, koszy, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej oraz żeliwnych elementów rur spustowych,
 • rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego z listew drewnianych wraz z izolacją z wełny mineralnej,
 • rozbiórka obudowy zewnętrznej z listew drewnianych szczytu,
 • rozbiórka naświetli z Vitrolitu,
 • rozbiórka istniejącej ściany trójwarstwowej z cegły ceramicznej gr. 12 cm,
 • rozbiórka wiatrołapów z pustaków szklanych, ślusarki drzwiowej i okiennej stalowej,
 • rozbiórka schodów i rampy żelbetowej,
 • rozbiórka podbudowy i nawierzchni placu wejściowego z kostki betonowej,
 • wykonanie izolacji ściany fundamentowej,
 • wykonanie w strefie cokołu systemu ocieplenia łącznie z wykończeniem płytkami klinkierowymi,
 • wykonanie portalu wejścia głównego z cegły,
 • wykonanie przeszklenia pasa górnego łącznika,
 • montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych,
 • przeszklenie wejścia głównego do łącznika (ściana pionowa i dach) – system fasadowy aluminiowy,
 • obudowa wiązara stalowego,
 • wykonanie elewacji z blachy falistej okładzinowej, stalowej powlekanej poliestrem,
 • montaż rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej,
 • montaż parapetów zewnętrznych systemowych aluminiowych malowanych proszkowo,
 • wykonanie antygraffiti,
 • wykończenia wewnętrzne,
 • wykonanie balustrad zewnętrznych z profili ze stali nierdzewnej,
 • wykonanie posadzki na chodnikach i nowych schodach zewnętrznych z bruku klinkierowego i kostki betonowej,
 • naprawa nawierzchni zewnętrznych schodów istniejących,
 • wymiana czyszczaków kanalizacji deszczowej,
 • czyszczenie i udrożnianie przykanalików,
 • wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia i gniazda łącznika z nową rozdzielnią,

b) Remont segmentu I i II:

 • rozbiórka pokrycia dachu, obróbek blacharskich, demontaż drzwi do wymiany,
 • wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z termoizolacją i odwodnieniem, montaż wyłazu dachowego, drabinki wyłazowej oraz naprawa kominów, wymiana wentylatorów i deflektorów,
 • montaż stolarki drzwiowej wraz z zadaszeniem,
 • wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz cokołu i opasek żwirowych,
 • termoizolacja elewacji,
 • parapety zewnętrzne,
 • remont wejść i balustrad,
 • wykonanie instalacji odgromowej, przepięcie wymienianych wentylatorów, demontaż i montaż anten, demontaż i montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji, demontaż i montaż kamer monitoringu instalacji alarmowej na elewacji,

c) Wymiana stolarki okiennej sanitariatów w segmentach I i II wraz z montażem parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej malowanych proszkowo i montażem parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym.