NAZWA ZADANIA: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Chrobrego, Św. Wincentego, Trzebnickiej, Jagiellończyka we Wrocławiu.

INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

ZAKRES PRAC: 

  • roboty ziemne i rozbiórkowe,
  • niwelacja terenu,
  • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji,
  • wykonanie chodników i placów z nawierzchniami,
  • wykonanie oświetlenia,
  • budowa osłon śmietnikowych, terenów rekreacyjnych  z placem zabaw,
  • nasadzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją,