pasaz_na_krzywoustego_1

Pasaż handlowy przy ul. Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: "Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu wraz z wykonaniem pasażu handlowego" INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław ZAKRES WYKONANYCH PRAC: rozbiórka komórek; remont i modernizacja istniejących obiektów na lokale usługowe; wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu; wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych i placów; nasadzenie drzew i krzewów. Szczegóły
14

Remont schodów przy Komendzie Wojewódzkiej w Opolu

NAZWA ZADANIA: "Remont schodów i nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem głównym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu" INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ZAKRES PRAC: Remont zewnętrznych schodów w strefie wejściowej: wykonanie nowych konstrukcji wsporczych schodów z zastosowaniem nowych stopni granitowych, Remont nawierzchni pieszej z nowej kostki brukowej granitowej i bazaltowej na stropie pod… Szczegóły
i

Zagospodarowanie przy ulicy Gajowickiej – Kruczej – Żelaznej we Wroclawiu

NAZWA ZADANIA: "Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Gajowckiej - Kruczej - Żelaznej we Wrocławiu" INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław. ZAKRES PRAC: roboty ziemne, rozbiórkowe i nawierzchniowe, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu, wykonanie drogi, ciągów pieszych, placów zabaw, osłony śmietnikowej na gabaryty, roboty z zakresu małej architektury, nasadzenie zieleni (wraz… Szczegóły
1388480073636

Kamienica przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: Remont elewacji oraz klatki schodowej budynku przy ulicy Kluczborskiej 23 we Wrocławiu INWESTOR: Gmina Wrocław - Zarząd Zasobu Komunalnego ZAKRES PRAC: zbicie tynków na elewacji od strony podwórza i na klatce schodowej przy ścianie zewnętrznej (od strony podwórza), naprawa spękanych ścian na elewacji od strony podwórza, wymiana uszkodzonych nadproży na klatce schodowej, naprawa… Szczegóły