DSC_2472n

Przedszkole przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 3 w Św. Katarzynie

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 3 w Świętej Katarzynie” INWESTOR: Gmina Siechnice ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC: rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola, obejmująca prace naprawcze oraz powiększenie zrealizowanej dotychczas bryły budynku, budowa instalacji wewnętrznych, budowa wszystkich elementów zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej. budowa przyłącza… Szczegóły
DSC_2213n

Przedszkole przy ul. Kutnowskiej 10 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 47 na przedszkole przy ul. Kutnowskiej 10” INWESTOR: Gmina Wrocław ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC: Etap I: wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej remont elewacji z termomodernizacją wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych dostawa i montaż wyposażenia stałego: dwie windy towarowe oraz jedna osobowa wyposażenie węzła żywienia, szatni zagospodarowanie terenu -… Szczegóły
1390550210255

Budynek A CeTA we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: „Remont i docieplenie elewacji budynku A CeTA wraz z przejazdem” INWESTOR: Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu ZAKRES PRAC: Prace budowlane i remontowe: odkopanie murów fundamentów, docieplenie ich styropianem twardym gr. 8 cm wykonanie izolacji przeciwwodnej, zszycie spekanych fragmentów muru i gzymsów, skucie odspojonego tynku, wykonanie docieplenia elewacji styropianem gr. 12 cm oraz spodniej powierzchni…

Szczegóły
1370860127243

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

NAZWA ZADANIA: Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3 INWESTOR: Skarb Państwa, w imieniu którego działał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu ZAKRES PRAC: Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie renowacji tynków elewacji wraz z kolorystyką i termomodernizacją budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

Szczegóły
1370867269482

Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 we Wrocławiu INWESTOR: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ZAKRES WYKONANYCH PRAC: Zadanie 1 – remont i przebudowa łącznika rozbiórka elementów istniejącego zadaszenia łącznika, demontaż pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej i trapezowej, rozbiórka pokrycia z papy i deskowania, rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, koszy…

Szczegóły
1371649148659

Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych przy ul. Sądowej 2 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku administracyjnego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu INWESTOR: Areszt Śledczy w Opolu ZAKRES PRAC: skucie starych tynków wzmocnienie konstrukcji murowanych ścian termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem termoizolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej wymiana parapetów zewnętrznych wymiana stolarki okiennej i krat okiennych wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonanie daszku nad…

Szczegóły
137578946768

Przychodnia MSWiA przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja dziedzińca przychodni MSW w Opolu INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ MSW W OPOLU ZAKRES WYKONANYCH PRAC: termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem wykonanie obróbek blacharskich wymiana krat okiennych wymiana konstrukcji nośnej płyt balkonowych wymiana stalowych schodów zewnętrznych renowacja balustrad rozbiórka górnej części komina wymurowanie komina do pierwotnej wysokości wraz z wykonaniem czapy żelbetowej

Szczegóły
1388138881262

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pokoju

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pokoju INWESTOR: Gmina Pokój ZAKRES PRAC: wykonanie dachu wentylowanego odwodnienie dachu termoizolacja z granulatu z wełny mineralnej wykonanie pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem montaż parapetów okładziny z płytek ceramicznych remont kominów wykonanie instalacji odgromowej

Szczegóły
39

Szpital MSWiA przy ul. Krakowskiej 44 w Opolu

NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Szpitala MSWiA w Opolu przy ulicy Krakowskiej 44 w Opolu. INWESTOR: SPZOZ MSWiA w OPOLU ZAKRES PRAC: skucie okładziny ceramicznej na elewacji termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem termoizolacja stropodachu włóknem celulozowym termoizolacja dachu nadbudówki styropianem pokrycie dachów papą termozgrzewalną wykonanie obróbek blacharskich wymiana balustrad wymiana instalacji odgromowej

Szczegóły