„Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sali wiejskiej w Krzanowicach w gminie Dobrzeń Wielki”

INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC:

 • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza boiska sportowego
 • wykonanie instalacji C.O., grzewczej, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej
 • wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • termomodernizacja obiektu
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropodachu
  • budowa altany – grilla