NAZWA ZADANIE: Wykonanie nowej elewacji z termoizolacją budynku administracyjnego ANR OT w Opolu

INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu