NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku administracyjnego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu

INWESTOR: Areszt Śledczy w Opolu

ZAKRES PRAC:

  • skucie starych tynków
  • wzmocnienie konstrukcji murowanych ścian
  • termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem
  • termoizolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej
  • wymiana parapetów zewnętrznych
  • wymiana stolarki okiennej i krat okiennych
  • wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
  • wykonanie daszku nad zejściem do piwnicy
  • pokrycie dachów papą termozgrzewalną