NAZWA ZADANIA: Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

INWESTOR: Skarb Państwa, w imieniu którego działał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

ZAKRES PRAC:

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie renowacji tynków elewacji wraz z kolorystyką i termomodernizacją budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3