NAZWA ZADANIA: „Termomodernizacja budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny bramnej wraz z konserwacją elewacji”

INWESTOR: Opolskie Centrum Rehabilitacji

ZAKRES PRAC:

Budynek – Zamek:

 • roboty budowlane związane z naprawą cokołu budynku,
 • odnowienie elewacji budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
 • roboty związane z naprawą detali architektonicznych znajdujących się na elewacji zamku,
 • wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku,
 • wykonanie remontu wraz z ociepleniem tarasów zewnętrznych w budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Budynek Oficyny bramnej: 

 • remont dachu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji,
 • wykonanie izolacji pionowej metodą powierzchniową,
 • ocieplenie ścian fundamentowych,
 • odnowienie elewacji,
 • ocieplenie ścian poddasza,
 • ocieplenie stropu nad poddaszem budynku,
 • – wykonanie nowej instalacji odgromowej,
 • – remont instalacji centralnego ogrzewania.