NAZWA ZADANIA: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Krzywoustego 304-312 we Wrocławiu wraz z wykonaniem pasażu handlowego”

INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław

ZAKRES WYKONANYCH PRAC:

  • rozbiórka komórek;
  • remont i modernizacja istniejących obiektów na lokale usługowe;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie oświetlenia terenu;
  • wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych i placów;
  • nasadzenie drzew i krzewów.