NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja elewacji Gimnazjum nr 1 w Polkowicach

INWESTOR: Urząd Gminy Polkowice

ZAKRES PRAC:

 • demontaż obróbek blacharskich: okapów, podokienników, dylatacji, murków ogniowych i ponowny ich montaż,
 • demontaż i ponowny montaż rur spustowych,
 • rozebranie części nawierzchni tarasów i opasek wokół budynku,
 • przebudowa osłon okiennych piwnicznych,
 • wykonanie robót ziemnych dla ocieplenia ścian piwnic,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian piwnic do głębokości 1,5 m poniżej poziomu terenu,
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego (wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej),
 • demontaż części elementów instalacji odgromowej i ponowny montaż na dachu wokół okapów oraz całkowity demontaż na ścianach oraz ich ponowny montaż,
 • wykonanie opasek wokół ścian budynku z kostki brukowej,
 • zabudowanie obudów reperów,
 • wymiana żelbetowego zadaszenia nad wejściem na zadaszenie o konstrukcji stalowej pokrytej poliwęglanem.