NAZWA ZADANIA: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 47 na przedszkole przy ul. Kutnowskiej 10”

INWESTOR: Gmina Wrocław

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC:

Etap I:

  • wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej
  • remont elewacji z termomodernizacją
  • wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
  • dostawa i montaż wyposażenia stałego: dwie windy towarowe oraz jedna osobowa
  • wyposażenie węzła żywienia, szatni
  • zagospodarowanie terenu – mała architektura, ogrodzenia, remont bieżni, plac zabaw

Etap II:

  • rozbudowa przedszkola o parterowy obiekt, wraz z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych (posadzki, tynki, okładziny, parapety, szatnie, biały montaż)
  • instalacje sanitarne oraz elektryczne
  • zagospodarowanie terenu – place zabaw, chodniki