NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Szpitala MSWiA w Opolu przy ulicy Krakowskiej 44 w Opolu.

INWESTOR: SPZOZ MSWiA w OPOLU

ZAKRES PRAC:

  • skucie okładziny ceramicznej na elewacji
  • termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem
  • termoizolacja stropodachu włóknem celulozowym
  • termoizolacja dachu nadbudówki styropianem
  • pokrycie dachów papą termozgrzewalną
  • wykonanie obróbek blacharskich
  • wymiana balustrad
  • wymiana instalacji odgromowej