NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynków PSZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

INWESTOR: PSZOZ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

ZAKRES PRAC:

  • docieplenie stropodachu wełną mineralną
  • termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem
  • docieplenie stropodachu maszynowni styropapą
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej