NAZWA ZADANIA: Wykonanie izolacji cieplnej i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Św. Wincentego 39 a i 41 a we                                        Wrocławiu.

INWESTOR: Gmina Wrocław – Zarząd Zasobu Komunalnego

ZAKRES PRAC: 

  • wymiana okien zespolonych na okna z PCV
  • wykonanie ocieplenia elewacji
  • wymiana obróbek blacharskich gzymsów dachowych
  • wymiana rur spustowych