NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pokoju

INWESTOR: Gmina Pokój

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie dachu wentylowanego odwodnienie dachu
  • termoizolacja z granulatu z wełny mineralnej
  • wykonanie pokrycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi
  • termoizolacja ścian styropianem wraz z tynkowaniem
  • montaż parapetów
  • okładziny z płytek ceramicznych
  • remont kominów
  • wykonanie instalacji odgromowej