NAZWA ZADANIA: Termomodrenizacja Szkoły Podstawowej w Domaradzu.

INWESTOR: Gmina Pokój

ZAKRES PRAC:

  • termoizolacja ścian styropianem
  • termoizolacja dachu styropapą
  • wykonanie tynku na elewacji
  • wykonanie instalacji odgromowej
  • wykonanie obróbek blacharskich i odwodnienie dachu