NAZWA ZADANIA: Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku.

INWESTOR: SĄD REJONOWY W OPOLU

ZAKRES PRAC:

  • wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową wraz z podbudową konstrukcyjną
  • wykonanie cokołu ogrodzenia z bloków granitowych
  • tynkowanie cokołu tynkiem żywicznym
  • piaskowanie i malowanie słupków i przęseł ogrodzenia
  • wymiana opaski betonowej na opaskę z kostki wokół budynku
  • wzmocnienie podłoża oraz skarpy geokratą
  • wykonanie kanalizacji deszczowej
  • montaż bram wjazdowych wraz z zasilaniem elektrycznym